CÁCH ĐỌC CÁC CHỈ SỐ HUYẾT ÁP

Cách đo huyết áp:

  • Ngồi nghỉ 3-5 phút trước khi đo huyết áp.
  • Đo ít nhất 2 lần ở tư thế nằm hoặc ngồi, cách nhau 1-2 phút, và đo thêm nếu hai lần đo đầu tiên này cho các trị số huyết áp khác nhau quá nhiều.

 

Huyết áp (mmHg) Tâm thu   Tâm trương
Tối ưu < 120 < 80
Bình thường 120 -129 Và / hoặc 80 - 84
Bình thường cao 130 -139 Và / hoặc 85 -89
THA độ 1 140 - 159 Và / hoặc 90 -99
THA độ 2 160 - 179 Và / hoặc 100 -109
THA độ 3 >= 180 Và / hoặc >= 110
THA tâm thu đơn độc >= 140 < 90

 


 
FAZ - Điều hòa mỡ máu, hỗ trợ kiểm soát Tăng huyết áp & các bệnh Tim mạch